жишка

 • 21Ян Жижка — Jan Žižka чешский полководец Дата рождения: 1360 Место рождения …

  Википедия

 • 22поросенок — См …

  Словарь синонимов

 • 23жичка — сущ., кол во синонимов: 1 • жишка (2) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 24табор — (тур. tabur) 1. воен логор 2. турска воена единица 3. група што има спроти себе слична противничка група 4. фиг. војска. (слое.) ридска тврдина, воен логор на хуситите што го подигнал Јан Жишка во 1420 година, по кој хуситите биле наречени… …

  Macedonian dictionary